สำหรับสมาชิก

โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

o   งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

o   งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)

o   งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

o   งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

o   งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

o   งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

o   งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

o   การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

o   การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

o   การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

o   การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

o   การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ

o   การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

o   การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

o   การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด

o   การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

o   จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน

o   งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

o   งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

o   งานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

o งานดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

o งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

o งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

o งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

กลุ่มงานธุรการ

o   งานรับหนังสือราชการ

o   งานส่งหนังสือราชการ

o   งานการจัดทำหนังสือราชการ

o   งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม

o   งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 11:11 น.)

 
แจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

frame

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้107
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว138
mod_vvisit_counterเดือนนี้177
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว625
mod_vvisit_counterรวม4528

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 18.232.51.69
,
Today: เม.ย. 09, 2020

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศc]tการสื่อสาร
DLICT  roiet2
ผู้ดูแลระบบ  :  นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์
               :  wm-roiet2@hotmail.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2
123 หมู่ 2  ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130