วิสัยทัศน์


 

"ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ"

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:27 น.)