แก้ไขการใช้งาน DLTV โรงเรียนบ้านส้มโฮ้ง

IMG 9669

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ออกตรวจสอบการใช้งาน อุปกรณ์ DLTV  ของโรงเรียนบ้านส้มโฮ้ง  อ.สุวรรณภูมิ  พบว่าหัว  LNB  ชำรุด  จึงได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหัว LNB  ชนิด  4  ขั้ว  จำนวน  2  หัว  และอัพเดพกล่อง  PSI  ทำให้ทุกชั้นเรียนสามารถรับชม DLTV  ได้ครบทุกชั้น 

IMG 9636IMG 9627IMG 9634IMG 9665583646104.140346IMG 9640

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 06 กรกฏาคม 2019 เวลา 23:30 น.)