สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, สพฐ., กระทรวงศึกษาธิการ