Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.รอ.2 มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อยจ่กเหตุอัคคีภัย

Image00028

            วันที่  5 ตุลาคม  2559  นายเสนาะ  วังคะฮาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินและสิ่งของบริจาคจาก กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สโมสรไลออนส์ 301E  โรงเรียนในสังกัด ฯ และผู้มีจิตศรัทธา  จำนวนรวม 13,307 บาท ให้กับครอบครัวเด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาภักดี  ที่บ้านพักประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา  โดยมอบเงินและสิ่งของบริจาค  พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย    ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ และบ้านพักในตำบลโพธิ์ใหญ่  อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด