Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

"เกษตรวิสัยเกมส์"

DSCF7945

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 "เกษตรวิสัยเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย โดยมีนางกัญญา ทาสระคู รอง ผองสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 เวลา 11:27 น.)