Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นำโดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินกองทุนฯ ให้แก่เด็กชายสิทธิชัย แท่งทอง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 3,000 บาท เนื่องจากบ้านของนักเรียนประสบเหตุวาตภัย ได้เสียหาย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ เงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่นำมามอบดังกล่าว เป็นกองทุนที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน ในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมามีข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ตามแนวคิดของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:27 น.)