Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 wanida 13
2 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 wanida 53
3 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 wanida 119
4 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 wanida 317
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 webmaster 373
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 wanida 445
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 wanida 508
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 wanida 492
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 wanida 505
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 wanida 504
11 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 webmaster 641
12 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 wanida 83
13 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 wanida 751
14 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ธ.ค.2560 wanida 593
15 ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561 wanida 701
16 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 4 wanida 782
17 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 3 wanida 899
18 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 2 wanida 823
19 ประกาศ สพป.รอ.2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ร.ร.บ้านท่าค้อ wanida 1099
20 ประกาศ สพป.รอ.2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ร.ร.บ้านภูดิน wanida 999
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL