Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 wanida 21
2 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 wanida 55
3 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุุลาคม พ.ศ.2562 wanida 98
4 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 wanida 205
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 wanida 103
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 wanida 166
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 wanida 172
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 wanida 246
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 wanida 639
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 webmaster 723
11 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 wanida 763
12 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 wanida 820
13 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 wanida 843
14 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 wanida 815
15 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 wanida 821
16 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 webmaster 949
17 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 wanida 171
18 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 wanida 934
19 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ธ.ค.2560 wanida 756
20 ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561 wanida 888
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL