Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 wanida 53
2 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 wanida 41
3 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 wanida 89
4 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 wanida 104
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 wanida 175
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 wanida 467
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 webmaster 529
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 wanida 595
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 wanida 656
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 wanida 656
11 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 wanida 636
12 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 wanida 638
13 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 webmaster 775
14 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 wanida 116
15 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 wanida 826
16 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ 31 ธ.ค.2560 wanida 665
17 ปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561 wanida 789
18 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 4 wanida 830
19 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 3 wanida 951
20 รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 2 wanida 890
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL