ที่ ศธ 04122/1361 เรื่อง โครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง โครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน