ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ฯเครือข่าย ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558

 

 ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ฯเครือข่าย ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558
 
 
 
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขัน ตรวจสอบกิจกรรมการประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค ประจำปี 2558  และให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการในกิจกรรมที่คลาดเคลื่อน ด้วยค่ะ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 14:12 น.)