พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

Image00044

พิธีมอบจักรยานพระราชทาน  โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทาน

ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ

โดยท่านผู้อำนวยการ สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานให้นักเรียนในสังกัด จำนวนรวม  44  คัน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:05 น.)