การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

นายสกล คามบุศย์ ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  เป็นประธานในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

เนตรนารี ประจำปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:34 น.)