พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 2560

Image00003

 

   พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  วันที่ 1-2  พ.ค. 2560