สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นงบก่อสร้างอาคารฯ ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

4

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ (งบผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562-2563) โดยมี ดร. อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางกัญญา ทาสระคู รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลความจำเป็นฯ