สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

IMG 2186

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบหมายให้นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลง จำขึ้นใจทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสังกัดในการทำหน้าที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยั่งยืน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 11:24 น.)