สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.”

0001

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มอบหมายให้นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม  และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 22:55 น.)