ประชุมผ่านระบบทางไกลพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2562

319

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น..นายศุภชัย ชนะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2019 เวลา 13:37 น.)