พิธีเปิดอาคารเรียน “ศ.ดร.หิรัญ-นงเยาว์-อนุนาถ รดีศรี”

322

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.39 น. นายศุภชัย ชนะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน ศ.ดร.หิรัญ-นงเยาว์-อนุนาถ รดีศรีโรงเรียนบ้านท่าค้อ ตำบลแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2019 เวลา 13:42 น.)