ประกาศ สพป.รอ.2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ร.ร.บ้านภูดิน

ประกาศ สพป.รอ.2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ ร.ร.บ้านภูดิน