ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล57/ก ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล57/ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)