ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

1.  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์  อ.โพนทราย

2.  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม  อ.เมืองสรวง

3. โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์  อ.เกษตรวิสัย

4.  บ้านหล่าบากสามัคคี  อ.อาจสามารถ

Attachments:
Download this file (ขายทอดตลาด.pdf)ขายทอดตลาด.pdf383 Kb128 Downloads
Download this file (เสนอราคา.pdf)เสนอราคา.pdf297 Kb148 Downloads