ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบ 2562 ด้วยวิธี(e-bidding)

ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:03 น.)