กลุ่มบริหารงานบุคคล


 

001

นายศุภชัย  ชนะดี
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
E-mail  :
Tel  : 

0004
นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
E-mail  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel  :  063-265-9835

 
  isra
นายอิศรา  ทุมแสน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail  :
Tel  :  091-867-2087
 

นางดาววรรณ์  ฤทธิแผลง

E-mail  :
Tel  :  086-237-5742


chanu
นายชานุ  เพ็งดี

E-mail  :
Tel  :  081-294-5581

sosamon
นางสาวสมสมร  วงค์วรบุตร

E-mail  :
Tel  :  083-353-4545

tanyaluk
นางธัญญลักษณ์  สามชัย

E-mail  :
Tel  :  089-890-0914

nisa
นางสาวนิสา  อยู่ประไพ

E-mail  :
Tel  :  098-119-9418

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 10:41 น.)