กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 

 
001
นายศุภชัย  ชนะดี
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
E-mail  :
Tel  :  

 
  0004
นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ
รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
E-mail  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel  :  063-265-9835

 
  mam
นางรุ่งทอง  วันภูงา
ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
E-mail  :
Tel  :  084-428-7792

 
peansri
นางเพียรศรี  มูลรัตน์

E-mail  :
Tel  :  097-238-5583
lin
นางสาวนลินรัตน์  สีนวลจันทร์

E-mail  :
Tel  :  088-320-6899
suranya
นางสุรัญญา  สุขสังข์

E-mail  :
Tel  :  089-278-5453
ple
นางสาวเบญจวรรณ  เพชรภักดี

E-mail  :
Tel  :  088-334-9034

da
นางวนิดา  ชุมภักดี

E-mail  :
Tel  :  092-291-9929

nutinan
นางสาวณัฐฐินันท์  ดวงเกตุ

E-mail  :
Tel  :  081-053-8943

kanjana
นายงสาวกาญจนา  จันทร์ศรี

E-mail  :
Tel  :  081-061-5921

นางสาวมีนา  โฮมสองชั้น

E-mail  :
Tel  :  084-369-2663
แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 10:41 น.)