ค่านิยมองค์กร

 


 

วิจัยพัฒนา ศึกษาองค์กร สะท้อนข้อมูล เพิ่มพูนประเมินผล สู่สากลด้านเทคโนโลยี   มีคุณภาพและคุณธรรม

 

      ค่านิยมองค์กร

              R   =        Research                 =   วิจัยพัฒนา

              O   =        Organization           =   ศึกษาองค์กร

              I     =       Information              =   สะท้อนข้อมูล

              E    =       Evaluation                =   เพิ่มพูนประเมินผล

              T    =       Technology              =   สู่สากลเทคโนโลยี

              2    =       Quality  and  Moral    =   มีคุณภาพและคุณธรรม

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 10:35 น.)