ข้อมูล 10 มิ.ย. (บุคคล)


ข้อมูลจำนวนนักเรียน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นักเรียนชั้น  จำนวนนักเรียน  จำนวนห้องเรียน  หมายเหตุ
 อนุบาล 3 ขวบ  295 36   
 อนุบาล 1  3490 324   
 อนุบาล 2  3573 323   
รวมนักเรียนชั้นอนุบาล  7358  683  
ประถมศึกษาปีที่  1 4198 329  
ประถมศึกษาปีที่  2 4222 333  
ประถมศึกษาปีที่  3 4000 333  
ประถมศึกษาปีที่  4 4223 339  
ประถมศึกษาปีที่  5 4187 334  
ประถมศึกษาปีที่  6 4274 335  
รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา 25104   2003  
มัธยมศึกษาปีที่  1 1491 96  
มัธยมศึกษาปีที่  2 1365 97  
มัธยมศึกษาปีที่  3 1326 96  
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  4182  289  

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (10 มิ.ย.62 (1).xlsx)10 มิ.ย.62 (1).xlsx197 Kb197 Downloads

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:01 น.)