2.แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560

2.แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:17 น.)