มาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:40 น.)