ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการให้บริการ  การยืม  กพ.7  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


ข้อมูลจำนวนผู้ขอคัดลอกสำเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16  ประจำปี  พ.ศ.  2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  2562)

 

ลำดับที่

เดือน

จำนวน ผู้ขอคัดลอก

(ราย)

หมายเหตุ

1

มกราคม

359

2

กุมภาพันธ์

92

3

มีนาคม

109

4

เมษายน

52

5

พฤษภาคม

59

6

มิถุนายน

122

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:41 น.)